Top

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Om in aanmerking te worden genomen moet elke klacht ons schriftelijk en binnen de 5 werkdagen na ontvangst van deze factuur bereiken.
Onze facturen zijn contant of per bank betaalbaar.
Wanneer een factuur méér dan 30 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft,
zal de schuldverordening bij wijze van schadevergoeding forfaitair verhoogd worden met 20%.
Tevens zal een nalatigheidsintrest aangerekend worden van 1% per maand, te berekenen vanaf factuurdatum.
Door eenvoudige aanvaarding en/of ondertekening van de factuur verklaart de koper zich akkoord voor betaling en aanvaarding.
Bij geschil is de handelsrechtbank van Turnhout bevoegd.